แนวคิด การลงทุน และ การใช้ชีวิต อย่าง Value Investor

Posted on มกราคม 19, 2010

0


ถ้ากล่าวถึง ดร นิเวศน์ หลายๆ คน อาจรู้จักในนาม นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในแนว Value investor ซึ่งถือเป็น

แนวการลงทุนที่ ใช้หลัก ความคุ้มค่า ในการลงทุน ที่มากไปกว่านั้น ดร ท่านนี้ ยังแนะนำการใช้ชีวิตแบบ เน้น ความคุ้มค่า

จนทำให้ท่านเป็น เศรษฐีคนหนึ่ง ได้  ลองอ่าน บทความ ที่ท่านเขียน ได้จาก Stock 2 Morrow.

http://www.stock2morrow.com/forums/showthread.php?t=9733

Posted in: Investment