การตลาด Social Media for Small Business (SME) จาก DELL

Posted on มกราคม 23, 2010

0


หลายๆ ท่าน ที่สนใจ เรื่องการประยุกต์ Social Media เช่น Blog, Facebook, Twitter, YouTube สำหรับองค์กร และธุรกิจ ลองตามผมมา…

ท่านสามารถศึกษา ได้จาก บริษัทดังอย่าง DELL ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยมีขั้นตอนที่ได้รับการพัฒนาและสำเร็จมาแล้ว ขั้นตอนทั้งหมดมีอยู่ 8 ขั้นตอน ท่านสามารถศึกษาได้จาก Facebook Page ของ DELL ได้เลยครับ .. : )

URL: http://www.facebook.com/dellsocialmedia?v=app_6009294086

Social Media for SME ต้นแบบ จาก DELL

Posted in: Uncategorized