การเพิ่ม Ads and Page application เข้าไปที่ Bookmark ในกรณีหาย

Posted on มกราคม 26, 2010

5


ไปตาม URL ที่เห็นในรูป แล้ว คลิ๊ก “Go to Application” ด้านซ้ายมือ

แล้ว ถ้าเราไม่มีหรือหายไป มันจะ add ให้

ติดป้ายกำกับ: , , , ,