เพิ่มลูกเล่น ให้ Static FBML (image, flash, youtube, social plugins)

Posted on สิงหาคม 18, 2010

11


เป็นตัวอย่ง ของ  FBML code ที่ใส่ใน Static FBML
 
FOR IMAGE:
<div style=”margin:0 auto; width:520px;”>
<img src=’http://your_impage_websit/xxxxxxx.jpg&#8217; width=’xxx’ height=’xxx’/>
</div>
FOR IMAGE With Link to Webpage:
<div style=”margin:0 auto; width:520px;”>
<a href=”http://www.facebook.com/visioncat”>
<img src=’http://your_impage_websit/xxxxxxx.jpg&#8217; width=’xxx’ height=’xxx’/>
</a>
</div>
FOR FLASH & YOUTUBE:
<div style=”margin:0 auto; width:520px;”>
<fb:swf
swfbgcolor=”000000″ imgstyle=”border-width:3px; border-color:white;”
imgsrc=’http://img.youtube.com/vi/xxxxxxxxxx/2.jpg&#8217; width=’340′ height=’270’
/>
</div>
SOCIAL PLUGINS – COMMENT:
<div style=”margin:0 auto; width:520px;”>
….. <Image or Flash or YouTube or ETC> ….
<fb:comments xid=”Myminpage2001″ showform=”true” publish_feed=”true”></fb:comments>
</div>
SOCIAL PLUGINS – SHARE:
<div style=”margin:0 auto; width:520px;”>
….. <Image or Flash or YouTube or ETC> ….
<fb:share-button href=”http://www.facebook.com/visioncat&#8221; />
</div>